• METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

  • METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

  • METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

Metu konkursa darbu iesniegšana

Metu konkursa “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS” ID Nr. LGS 2017/54
darbu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 12. marts.
Meta piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Konkursa Nolikuma 4.1.-4.3. punktu prasībām, jāiesniedz vienā eksemplārā kādam no LGS Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļiem vai Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram līdz 2018.gada 12. martam, plkst. 17.00, adresē - VAS “Latvijas gaisa satiksme”, Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053.
Pēc norādītā termiņa iesniegtie Metu piedāvājumi netiek pieņemti.
Vēršam uzmanību, ka arī pa pastu sūtītajiem Metu piedāvājumiem saņemšanas laiks ir līdz 2018. gada 12. martam, plkst. 17:00.
Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702

Drukāt

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com