• METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

  • METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

  • METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

METU KONKURSS

METU KONKURSS
“RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS” ID Nr. LGS 2017/54

KONKURSA MĒRĶIS - iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Metu Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības tornim.

KONKURSA NOVIETNE UN OBJEKTS – Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības tornis un tam pieguļošā teritorija – atrodas Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā, Mārupes novadā.
 
KONKURSA PRIEKŠMETS  - apbūves iecere, kura atspoguļo kompleksu Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa nākotnes vīziju un teritorijas kompleksu attīstību. Apbūves iecerei/metam jāietver objekta „Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa” arhitektoniskie risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai. Apbūves ieceri / metu paredzēts tālāk izmantot par pamatu attiecīgā būvprojekta izstrādei.

DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ -  2018. GADA 12. MARTS.

KONKURSA PASŪTĪTĀJS - Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”.

Kopējais balvu fonds  - 80 000 EUR
•   Pirmā vieta – 40 000 EUR
•   Otrā vieta – 20 000 EUR
•   Trešā vieta – 10 000 EUR
•   Divas veicināšanas balvas –  katra 5 000 EUR (kopā 10 000 EUR)

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt sadaļā “LGS”. Lai saņemtu pilnu Konkursa dokumentācijas komplektu, Konkursa dalībniekiem jāreģistrējas. Pēc reģistrācijas 3 (trīs) darba dienu laikā ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem tiks iesūtīta visa Konkursa tekstuālā un grafiskā informācija.

Konkursa novietnes apskate – 2018. gada 9. janvārī, plkst.12:00.

KONKURSA ŽŪRIJA: starptautiski atzīti Lielbritānijas, Norvēģijas un Latvijas atbilstošo jomu vadošie speciālisti – arhitekti, pilsētplānotāji, būvinženieri, institūciju – Latvijas Arhitektu Savienība, Mārupes novada būvvalde, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un Konkursa rīkotāja VAS “LGS” pārstāvji.

Free Joomla Lightbox Gallery

Drukāt

Trešais tematisko lekciju cikls

 

Notiks trešais tematisko lekciju cikls “TERITORIJAS MĀRKETINGS” notiks š.g. 1. decembrī, plkst. 10:00, LU DAC - Latvijas Universitātē, Dabas mājā
(3.stāvā 324/325. telpā).

Laipni lūdzam Jūs piedalīties šajā lekciju ciklā, rosinot Jūs izteikt savu viedokli, kontaktējoties ar augstskolu studentiem un mācībspēkiem!

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Drukāt

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com