• METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

  • METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

  • METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

Metu konkursa darbu iesniegšana

Metu konkursa “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS” ID Nr. LGS 2017/54
darbu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 12. marts.
Meta piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Konkursa Nolikuma 4.1.-4.3. punktu prasībām, jāiesniedz vienā eksemplārā kādam no LGS Pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļiem vai Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram līdz 2018.gada 12. martam, plkst. 17.00, adresē - VAS “Latvijas gaisa satiksme”, Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053.
Pēc norādītā termiņa iesniegtie Metu piedāvājumi netiek pieņemti.
Vēršam uzmanību, ka arī pa pastu sūtītajiem Metu piedāvājumiem saņemšanas laiks ir līdz 2018. gada 12. martam, plkst. 17:00.
Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702

Drukāt

METU KONKURSS

METU KONKURSS
“RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS” ID Nr. LGS 2017/54

KONKURSA MĒRĶIS - iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Metu Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības tornim.

KONKURSA NOVIETNE UN OBJEKTS – Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības tornis un tam pieguļošā teritorija – atrodas Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā, Mārupes novadā.
 
KONKURSA PRIEKŠMETS  - apbūves iecere, kura atspoguļo kompleksu Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa nākotnes vīziju un teritorijas kompleksu attīstību. Apbūves iecerei/metam jāietver objekta „Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa” arhitektoniskie risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai. Apbūves ieceri / metu paredzēts tālāk izmantot par pamatu attiecīgā būvprojekta izstrādei.

DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ -  2018. GADA 12. MARTS.

KONKURSA PASŪTĪTĀJS - Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”.

Kopējais balvu fonds  - 80 000 EUR
•   Pirmā vieta – 40 000 EUR
•   Otrā vieta – 20 000 EUR
•   Trešā vieta – 10 000 EUR
•   Divas veicināšanas balvas –  katra 5 000 EUR (kopā 10 000 EUR)

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt sadaļā “LGS”. Lai saņemtu pilnu Konkursa dokumentācijas komplektu, Konkursa dalībniekiem jāreģistrējas. Pēc reģistrācijas 3 (trīs) darba dienu laikā ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem tiks iesūtīta visa Konkursa tekstuālā un grafiskā informācija.

Konkursa novietnes apskate – 2018. gada 9. janvārī, plkst.12:00.

KONKURSA ŽŪRIJA: starptautiski atzīti Lielbritānijas, Norvēģijas un Latvijas atbilstošo jomu vadošie speciālisti – arhitekti, pilsētplānotāji, būvinženieri, institūciju – Latvijas Arhitektu Savienība, Mārupes novada būvvalde, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un Konkursa rīkotāja VAS “LGS” pārstāvji.

Free Joomla Lightbox Gallery

Drukāt

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com