Platforma veiksmīgu ideju realizācijai pilsētvidē - Mūkusalas teritorijas attīstībai

10. oktobrī, projekta Baltic Urban Lab ietvaros, Rīgā, Pilsētas attīstības departamenta aicināti,  viesosies projekta partneri no Zviedrijas, Somijas un Igaunijas - Norčepingas, Tallinas pašvaldības, UBS un Turku universitātes un Norregio pētniecības institūta, lai iepazītos ar Rīgas pilsētas projekta ieviešanas progresu un dalītos ar savu pieredzi Mūkusalas koncepcijas un vīzijas izstrādes procesā.


Vizītes laikā parteri tiks iepazīstināti ar jaunākajām aktualitātēm Mūkusalas teritorijā, ar iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju rezultātiem, kā arī  arhitekta Jāņa Lejnieka pavadībā dosies ekskursijā pa Mūkusalas degradēto teritoriju. Pēc iepazīšanās ar Mūkusalas pilsētvidi notiks partneru viedokļu apmaiņa, kur apaļā galda diskusijās paredzēts pārrunāt Mūkusalas degradetās teritorijas aktualitātes pilsētvides kontekstā, nākotnes attīstības tendences un iespējamos virzienus. Pasākuma ietvaros Baltic Urban Lab projekta partneri prezentēs savu pieredzi arhitektūras un pilsētplānošanas konkursu organizācijā un to rezultātu ieviešanu praksē. Baltic Urban Lab partneri iepazīstinās ar dažādām metodēm sabiedrības (iedzīvotāju un attīstītāju)  iesaistē.


Šī ir unikāla iespēja Rīgas pilsētai iegūt Skandināvijas valstu pieredzi pilsētplānošanas praksē, izmantojot līdz šim maz piemērotu metodi teritorijas attīstības priekšlikumu izstrādē – iesaistot vadošo Latvijas augstskolu (Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas) studentus un mācībspēkus studentu konkursa organizācijā par labākās Mūkusalas pilotteritorijas vīzijas izstrādi.
Projekta “Baltic Urban Lab” pilotteritorija ir Mūkusalas degradētā teritorija, kuru ierobežo Mūkusalas, Bieķensalas un Jelgavas iela un dzelzceļš, tā ir daļa no Torņakalna apkaimes un atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā.


Papildus informācija par projektu pieejama vietnē: www.rdpad.lv

Drukāt

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com