Metu konkursa darbu iesniegšana

Metu konkursa“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1darbu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 4.jūnijs Meta piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Konkursa Nolikuma 4. punkta prasībām, jāiesniedz vienā eksemplārā Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram līdz 2018.gada 4.jūnijam, plkst. 17.00,

Uzmanību!

Saskaņā ar konkursa nolikuma 2.3. punktu, Iepirkumu komisija atbildes uz jautājumiem, kā arī papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēdējais atbilžu sniegšanas datums – 29. maijs. Lūdzam savlaicīgi, līdz 24.maijam, bet