Metu konkurss “TabFab RADOŠĀ KVARTĀLA PILNĪGAS IZBŪVES ARHITEKTONISKĀ VĪZIJA”

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izsludina metu konkursu“TabFab RADOŠĀ KVARTĀLA PILNĪGAS IZBŪVES ARHITEKTONISKĀ VĪZIJA” ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1 Konkursa norises laiks – no 2018. gada 20. augusta līdz 26. novembrim. Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā, Projektēšanas programmā ietvertajām