Devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sēde – 8. novembrī

Konkursa norise – 2021. gada 21 jūnija – 2021. gada 20. septembrim

Metu konkursa “RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽAS NĀKOTNES ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr. RCK 2021/2 Devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sēde notiks tiešsaistē 2021. gada 8. novembrī, plkst. 14:00. Devīžu atvēršanas tiešsaistes saite tiks nosūtīta visiem Konkursa dalībniekiem, Tehniskajai komisijai un Konkursa žūrijai, kā