Žūrijas komisijas atzinums

`Konkursa rezultātā ir iegūti augstvērtīgi risinājumi, kurus detalizēti izstrādājot un realizējot VSIA “Rīgas cirks” iegūs optimālu vēsturiskās Rīgas cirka ēkas atjaunošanas priekšlikumu, kā arī funkcionāli un arhitektoniski augstvērtīgu jaunbūvi (“black box”) un Rīgas cirka teritorijas publiskās ārtelpas izveidi.`Sīkāk: ŽŪRIJAS-KOMISIJAS-ATZINUMS

Atvērti devīžu atšifrējumi

Nosauktas metu konkursa “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija” godalgoto vietu ieguvēju devīzes un atvērti devīžu atšifrējumi. Pirmdien, 11. jūnijā, pl. 13.00 RTU Arhitektūras fakultātes Zīmētavā, Ķīpsalas ielā 6 notika publisks starptautiskā metu konkursa “Rīgas cirka vēsturiskās

Metu konkursa darbu iesniegšana

Metu konkursa“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1darbu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 4.jūnijs Meta piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Konkursa Nolikuma 4. punkta prasībām, jāiesniedz vienā eksemplārā Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram līdz 2018.gada 4.jūnijam, plkst. 17.00,

Uzmanību!

Saskaņā ar konkursa nolikuma 2.3. punktu, Iepirkumu komisija atbildes uz jautājumiem, kā arī papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēdējais atbilžu sniegšanas datums – 29. maijs. Lūdzam savlaicīgi, līdz 24.maijam, bet

Novietnes apskate

Novietnes apskate

Uzmanību! Novietnes apskate tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās! Metu konkursa“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1teritorijas novietnes apskate notiks Merķeļa ielā 4, Rīgā,2018. gada 10. aprīlī, plkst.12:00.Lielās atsaucības dēļ, novietnes apskate tiek organizēta vairākās grupās, ar dažādiem