Noslēdzies konkurss

Konkursa norise – 2022. gada 01. jūnija – 31. augusts

gada maija beigās tika izsludināts metu konkurss viesnīcu kompleksa būvniecībai Vecrīgā, kvartālā starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un starp Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu. Konkursā tika iesniegti 13 priekšlikumi, kurus žūrija vērtēja 2 kārtās. Rezultātā pirmās trīs vietas ieguva: 1. – BELLATOWN (Legzdiņš un Partneri), 2. – DEVIŅAS MĀSAS (RUUME arhitekti), 3. – DIMD (SARMA&NORDE Arhitekti).

PROTOKOLS

1. vieta – darbs ar devīzi BELLATOWN (Legzdiņš un Partneri)

2. vieta – darbs ar devīzi DEVIŅAS MĀSAS (RUUME arhitekti)

3. vieta – darbs ar devīzi DIMD (SARMA&NORDE Arhitekti)

Pārējie piedāvājumi

Darbs ar devīzi AB369

Darbs ar devīzi 02203

Darbs ar devīzi MANSARD MMXXII

Darbs ar devīzi CITA CITRA 2023

Darbs ar devīzi STREETSIDE RANDEZVOUS

Darbs ar devīzi RĪGAS MŪRIS

Darbs ar devīzi JAU023

Darbs ar devīzi VVlllVV

Darbs ar devīzi QR737

Darbs ar devīzi LINEA

Paziņojums par konkursa norises termiņa pagarinājumu

Konkursa norise – 2022. gada 01. jūnija – 31. augusts

PAZIŅOJUMS

Par konkursa norises termiņa pagarinājumu
“Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā”

Visiem ieinteresētajiem pretendentiem.

Pamatojoties uz Metu konkursa priekšmeta augsto kultūrvēsturisko un pilsētvides vērtību , kā arī Metu konkursa Pretendentu pieprasījumu pēc papildus laika kvalitatīva piedāvājuma sagatavošanai, Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par konkursa norises termiņa pagarināšanu līdz 30.09.2022. Līdz ar to Pretendentiem Meta piedāvājums jāiesniedz vienā eksemplārā Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram līdz 2022. gada 30.septembra, plkst. 10.00 līdz 16.00 SIA Būvuzraugi LV birojā, Rīgā, K. Ulmaņa gatvē 140.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs
Sergejs Frolovs

Izsludināts METU konkurss “Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā”

Izsludināts METU konkurss “Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā” kvartālos starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un  starp Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu.

Konkursa mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu ilgtspējīga četrzvaigžņu viesnīcu kompleksa jaunbūves metu, atbilstošu nolikuma un projektēšanas programmas prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

Konkursa priekšmets ir “CITRA DEVELOPMENT” SIA viesnīcu ēku kompleksa apbūves iecere Rīgas vēsturiskajā centrā uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 0100 0072024; 0100 007 2023; 0100 007 2022; 0100 007 0114 starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un 0100 007 0096; 0100 007 0098; 0100 007 0099;0100 007 1000 starp Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu. Viesnīcu ēku komplekss plānots 7 stāvu augsts ar pagrabstāvu.

Konkursa uzdevums irnoteikt labāko teritorijas telpiskās attīstības vīzijas un viesnīcas kompleksa jaunbūves ieceres priekšlikumu starp konkursā iesniegtajiem metiem un iegūt partneri tālākai objekta būvprojekta izstrādei.

Rīkotājs – “CITRA DEVELOPMENT” SIA,  reģ. nr. 45403058722, juridiskā adrese: Antonijas iela 3 – 5, Rīga, LV1010, Latvija.

Žūrija – Konkursa rīkotāja pārstāvji, RDPAD pārstāvji, NKMP pārstāvji, Latvijas arhitektu savienības pārstāvji

Balvu fonds 30 000.00 EUR (trīsdesmit tūksosi EUR) bez PVN

Konkursa tīmekļvietnewww.viesnicukomplekss.metukonkurss.lv

Darbu iesniegšana: līdz 2022. gada 31. augusta 16.00 Rīgā, K. Ulmaņa gatvē 140