Izmaiņas konkursa nolikumā

8.pielikums konkursa
“’KRASTA CITY’ TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA”
Nolikumam

Pielikums Nr. 8

par izmaiņām konkursa noliumā

Rīgā, 2020. gada 15. jūlijā

  1. Izteikt Nolikuma 1.4. punktu šādā redakcijā:

Konkursa norises laiks – no 2020. gada 15.maija līdz 2020. gada 31.augustam

  1. Izteikt Nolikuma punktu 2.5. šādā redakcijā:

Jautājumus par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz Meta piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu Nolikuma 2.4. punktā noteiktajā kārtībā Ieinteresētie Konkursa dalībnieki var iesniegt līdz 2020. gada 17.augustam. Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs sniedz atbildes uz attiecīgajiem jautājumiem 5 (piecu) darba dienu laikā, publicējot jautājumu un atbildi tīmekļvietnē http://krastacity.metukonkurss.lv/.

  1. Izteikt Nolikuma punktu 5.1. sekojošā redakcijā:

Meta, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 4. punkta prasībām, jāiesniedz vienā eksemplārā Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram līdz 2020.gada 31.augustam, plkst. 17.00 Rīgā, Citadeles ielā 12. Meti, kas nav iesniegti šī Nolikuma noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai nodrošinātu Konkursa dalībnieku anonimitāti līdz devīžu atvēršanas brīdim, vai iesniegti pēc norādītā termiņa, izskatīšanai netiks pieņemti.