Paziņojums par konkursa norises termiņa pagarinājumu

Konkursa norise – 2022. gada 01. jūnija – 31. augusts

PAZIŅOJUMS

Par konkursa norises termiņa pagarinājumu
“Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā”

Visiem ieinteresētajiem pretendentiem.

Pamatojoties uz Metu konkursa priekšmeta augsto kultūrvēsturisko un pilsētvides vērtību , kā arī Metu konkursa Pretendentu pieprasījumu pēc papildus laika kvalitatīva piedāvājuma sagatavošanai, Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par konkursa norises termiņa pagarināšanu līdz 30.09.2022. Līdz ar to Pretendentiem Meta piedāvājums jāiesniedz vienā eksemplārā Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram līdz 2022. gada 30.septembra, plkst. 10.00 līdz 16.00 SIA Būvuzraugi LV birojā, Rīgā, K. Ulmaņa gatvē 140.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs
Sergejs Frolovs